vKodani.cz - Portál pro Čechy a Slováky v Kodani a okolí - Aktuální informace ke státnímu občanství ČR
topleft
topright

Poslouchej rádio   

Copyright vEsti24

Oblíbené

Aktuální informace ke státnímu občanství ČR Tisk E-mail
Autor: Administrator   
Čtvrtek, 06 březen 2014

 

Velsvyslanectví České republiky v Kodani informuje o změnách v oblasti státního občanství.

 

  ···   

 

Státní občanství ČR

 

Agenda státního občanství je velmi komplikovaná a rozhodnutí  státoobčanského charakteru mohou přijímat pouze státní úřady, kterým toto oprávnění stanoví zákon.

 

Vznik a ztráta státního občanství se posuzuje vždy podle zákonů platných v době, kdy k rozhodné události došlo.  Zodpovězení otázky, zda osoba státní občanství nabývá (nabyla), pozbývá (pozbyla) či má, závisí nejen na znění zákonů České republiky, ale i na znění zákonů  toho kterého státu, jehož státní příslušnost  hodlá český občan přijmout, případně tak již učinil (např. jeden stát více občanství toleruje a druhý stát toto vylučuje).

 

České zastupitelské úřady v zahraničí mohou k této problematice proto pouze poskytovat konzultace a přijímat žádosti, které dále zasílají k rozhodnutí příslušným úřadům do České republiky. Pro prvotní orientaci uvádíme níže  základní informace k právní úpravě institutu státního občanství v českém právním řádu.

    

··· 

  

Dnem 1.1. 2014 vstoupila v ČR v platnost nová právní úprava v oblasti státního občanství. Zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky  přináší dvě průlomové změny:                                        

 

1/ opouští princip jediného státního občanství a umožňuje existenci dvojího (či vícerého) státního občanství

 

Od 1.1.2014 již tudíž není součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní české státní občanství, resp. takovým osobám tato nová právní norma umožňuje v plné míře disponovat tzv. dvojím státním občanstvím.

 

2/ umožňuje osobám, které české státní občanství v minulosti pozbyli, české občanství znovu nabýt.

 

„Prohlášením o nabytí státního občanství ČR“ učiněném na zastupitelském úřadě ČR  mohou státní občanství ČR nabýt fyzické osoby, které pozbyly české nebo československé státní občanství před 1.1.2014. Většinou se jedná o bývalé české občany, kteří v předchozích letech získali na základě vlastní vůle cizí státní občanství, čímž do konce roku 2013 pozbyli automaticky, v souladu se zněním předchozího zákona č. 40/1993 Sb., občanství české.

 

Dále upozorňujeme  na dvě ustanovení nového zákona, týkající se možnosti nabytí státního občanství ČR, jejichž využití je zákonem časově omezeno propadnou lhůtou 1 roku od nabytí účinnosti zákona (tj. prohlášení lze podat jen do 1.1.2015).

 

Jedná se o ustanovení § 33 (umožňuje nabytí státního občanství ČR za splnění další podmínky u osob, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky) a § 72  (popisuje možnosti občanů Slovenské republiky ohledně prohlášení o nabytí státního občanství České republiky ).

 

···   

          

Ve specifických podmínkách Dánského království je třeba brát zřetel na skutečnost, že dánské státoobčanské zákony, stejně jako předchozí zákon český, více než jedno občanství v zásadě neumožňují.  Navrácením českého státního občanství by se tedy žadatel mohl dostat do rozporu s dánským právním řádem a eventuálně dánské občanství tímto úkonem ztratit. Tuto skutečnost je třeba si u dánských úřadů předem ověřit.

 

···   

     

3/ Nový zákon mění rovněž podmínky a úřední postup pro pozbytí českého občanství.

 

Zákon č. 186/2013 Sb., který je platný od 1.1. 2014, vyžaduje současné splnění několika podmínek (občan se trvale zdržuje v cizině, není v ČR přihlášen k trvalému pobytu a je zároveň občanem cizího státu nebo o nabytí občanství cizího státu žádá,  aby mohl český občan občanství ČR pozbýt.  Z toho vyplývá, že obvyklá praxe dánských úřadů, které při udělení občanství odejmou občanovi ČR cestovní pas a prohlásí, že tímto ztrácí občanství ČR je chybná a nemá na existenci českého občanství žádný vliv.

 

V této souvislosti bychom rádi upozornili české občany, kteří v minulosti získali dánské občanství a byli dánskými úřady informováni o tom, že tímto automaticky české občanství ztratili, že tomu tak rovněž v mnoha případech nemusí být.  Ke ztrátě českého občanství totiž může dojít pouze z důvodů stanovených v českém zákoně platném v rozhodné době.

 

 

Pro bližší informace a posouzení konkrétního případu doporučujeme kontaktovat konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Kodani

 

Zuzana Otčenášková

Konzulka

 

 

 
< Předch.   Další >

Nadcházející akce


  • žádná akce

Přihlášení

Právě online

Statistiky

Členů: 658
Článků: 182
Odkazů: 31

Vyhledávání

Translate / Oversæt

English Czech Danish Norwegian Swedish Slovak
Joomla Template by Joomlashack