vKodani.cz - Portál pro Čechy a Slováky v Kodani a okolí - Vzdělávací programy Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajany v roce 2016
topleft
topright

Poslouchej rádio   

Copyright vEsti24

Oblíbené

Vzdělávací programy Ministerstva zahraničních věcí ČR pro krajany v roce 2016 Tisk E-mail
Autor: Jitulka Švédulka   
Čtvrtek, 28 leden 2016

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domem zahraniční spolupráce nabízí krajanům možnost využití vzdělávacích těchto programů a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí:

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory:

čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství

českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory

související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v

programu je dobrá znalost českého jazyka.

Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce www.dzs.cz v rubrice Kurzy a studenti.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář .Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

- pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2016/2017 (září 2016

až únor 2017) do 15. 3. 2016

- pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2016/2017

(září 2016 až červen 2017) do 15. 3. 2016

- pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2016/2017 (únor 2017

až červen 2017) do 15. 8. 2016Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu

s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem,

kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ,

nejpozději však do 17. 3. 2016.Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV a ZÚ/GK vybraným

stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce

Termín kurzu: 22. 7. až 19. 8. 2016

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří

se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou

kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve

skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý

mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120

vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí
. Na závěr obdrží

účastníci osvědčení o absolvování kurzu. 

Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce www.dzs.cz, rubrika

Kurzy a studenti do 15. 3. 2016Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře

spolu s doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba bez prodlení zaslat na

ZÚ, nejpozději však do 17. 3. 2016.Prostřednictvím ZÚ/GK bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní

uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZÚ

na základě pokynu MZV, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení).3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských

komunit


Termín kurzu: 29. 8. až  9. 9. 2016

Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u

tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a

školách podobného typu (výuka dětí). 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy

vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český

jazyk a literaturu.Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS

www.dzs.cz v rubrice Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2016

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře spolu

s doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ,

nejpozději však do 17. 3. 2016.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti

ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní

kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz

výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.Důležité! Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů do všech tří částí vzdělávacího programu

bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT a DZS.

 Komise zástupců MZV, MŠMT a DZS se schází krátce po 15. 3. 2016, proto na

později dodané žádosti nebude brán zřetel. Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu

povinen zajistit si příslušné české vízum.

 

Další informace na webu MZV

 

 
Další >

Nadcházející akce


  • žádná akce

Přihlášení

Právě online

Statistiky

Členů: 658
Článků: 182
Odkazů: 31

Vyhledávání

Translate / Oversæt

English Czech Danish Norwegian Swedish Slovak
Joomla Template by Joomlashack