Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti 2015
Autor: Admin   
Pátek, 06 březen 2015

 

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky JUDr. Karla Kühnla pro Čechy žijící v zahraničí, ve kterém informuje o projektech zaměřených na podporu výuky českého jazyka, českých krajanských komunit a českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2015:

 

 

Vážení přátelé,

 

po roce se znovu na Vás obracím, abych Vás pozdravil a mohl informovat o projektech, které pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti v letošním roce podporuje a které jsou, jak se domnívám, hodny Vaší pozornosti.  

 

Jedná se především o tradiční akce, které určitě znáte a kterých se někteří z Vás každoročně účastní. Budeme velmi rádi, když budete informaci o nich šířit i mezi další zájemce.

 

Spolek Česká škola bez hranic (ČŠBH) bude ve dnech 3. – 7. srpna 2015 pořádat svoji každoroční konferenci. Ke slavnostnímu zahájení letošního již 7. ročníku dojde v Toskánském paláci Ministerstva zahraničních věcí České republiky.  Podrobnější program bude k dispozici na webové stránce ČŠBH během měsíce dubna. Hlavním tématem bude koncepce udržování mateřského jazyka v zahraničí jako nástroje zachování kulturního a historického dědictví státu. Tradičně se očekává debata k vývoji situace v oblasti výuky češtiny pro děti v uplynulém roce a  vzájemná výměna zkušeností.

 

ČŠBH vytvořil v r. 2014 výukové materiály – pracovní listy pro žáky ZŠ a gymnázií a metodického průvodce pro učitele) – zaměřené na tři tematické okruhy: Literární umělci v československých legiích (J. Kopta, R. Medek a F. Langer), Osudy Čechů v zahraničí v kontextu dějinných událostí 20. století (A. Mucha, M. R. Štefánik, J. Palivec a B. Martinů) a Významní cizinci v novodobých dějinách Československa (E. Denis a M. Pellé). Třetí tematický okruh je zpracován i ve francouzštině a angličtině. Vše je volně dostupné na webových stránkách spolku ČŠBH.

 

Na webové stránce ČŠBH rovněž naleznete informace k úspěšnému Letnímu táboru pro děti ze zahraničních českých škol, který se koná v Centru ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov. Pro velký zájem se v letošním 7. ročníku tábora uskuteční dva turnusy, a to od 12. 7. do 17. 7. 2015 pro děti od 6 – 12 let a od 17. 7. do 22. 7. 2015 pro děti od 6 -15 let.

 

Letní tábor pro starší děti krajanů spojený s výukou českého jazyka pořádá rovněž i občanské sdružení Sedm paprsků. Letošní 3. ročník je určen pro děti ve věku od 12 do 17 let a koná se v penzionu Pohoda v Jizerských horách od 19. 7. – 1. 8. 2015. Přihlášky je potřeba zaslat do 31. 3. 2015 přímo na e-mailovou adresu sdružení Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny .

 

Ve dnech 10. – 13. 9. organizuje sdružení Sedm paprsků ve spolupráci s MZV ČR a Stálou komisí Senátu Parlamentu České republiky 9. ročník Mezinárodního krajanského festivalu. K účasti jsou zváni účinkující z řad krajanů z celého světa. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím webové stránky festivalu, kde naleznou přihlášku a odešlou ji na e-mailovou adresu sdružení Sedm paprsků Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny . Slavnostní zahájení festivalu bude ve čtvrtek 10. 9. v 10 hodin v hlavním sále Senátu. Vyvrcholením celého festivalu bude tradiční krojovaný průvod souborů z Toskánského paláce na Hradčanské náměstí. Zde dojde i k vyhodnocení nejlepších souborů a ke slavnostnímu zakončení festivalu.

 

Každoročně se v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví konají i studijní pobyty a kurzy pro krajany, o nichž býváte informováni prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR. Podrobné informace naleznete na webové stránce Domu zahraniční spolupráce.

 

Věřím, že Vás některá z plánovaných akcí určených pro Čechy žijící v zahraničí zaujme a při nějaké z těchto příležitostí Vás tak budu moci osobně pozdravit.

 

Zároveň bych Vás rád ujistil, že MZV ČR se bude nadále snažit podporovat aktivity ve prospěch šíření českých tradic a českého jazyka, na kterých se ve velké míře podílíte Vy sami.

 

Na další spolupráci s Vámi se těší

 

Karel KÜHNL